raster vs vektor

Jet Sport Bygning 50/50

Hvad er raster- og vektorgrafik?

Hvad er raster- og vektorgrafik, og hvilke forskelle er der på dem? Det er spørgsmål, som marketingfolk, webmasters og diverse grafisk-teknisk uskolede brancheinteressenter ofte må stille, når de møder billedtekniske udfordringer, der ikke falder inden for deres normale vidensområder. Svaret på det er overvejende teknisk. For nogle måske sværttilgængeligt. Men da det er af interesse for mange i tekstiltrykindustriens verden, vil vi belyse de to formater og klargøre, hvori de væsentligste forskelle mellem dem består.

Vores foretrukne filtyper

Raster

Et rasterbillede dannes af et todimensionelt kartesisk koordinatsystem. Er du her stadig? Godt klaret. Så fortsætter vi. Koordinatsystemet indeholder et cellegitter, på hvilket såkaldte ’pixels’ kan indsættes og tilsammen udgøre et billede. Hver enkelt pixel er udstyret med en farve og et unikt koordinatsæt, som identificerer dens helt egen plads i cellegitteret. Herfra indgår farven i et kalejdoskopisk samspil med de andre omkringliggende pixels, og dette samlede farveudtryk udgør så billedet. 

Antallet af pixels, som et rasterbillede udgøres af, fastlægger billedets kvalitet. Denne definitionsmetode går under betegnelsen ’billedopløsning’ og er kardinalpunktet for, hvordan billedet omsættes på øjets nethinde. Jo flere pixels, desto klarere fremstår det (op til øjets biologiske grænse, som sammenhængsafhængigt ligger på omkring 300 PPI på en afstand af ca. en halv meter). Tætheden af pixels opgøres i PPI eller ’pixels per inch,’ dvs. antal pixels per tomme. Lad os belyse det med et trykrelateret eksempel: 

Når først et rasterbillede er lavet med et vist antal pixels, lader det sig ikke ændre. Kommer vi så i en situation, hvor vi vil fremstille et logo, der eksempelvis er 8 tommer bredt, har vi – hvis vi ønsker at bevare billedopløsningen – brug for et større antal pixels end billedet har. 

Jet Sport Bygning

Vektor

Vektorfiler bygger grundlæggende på matematiske formler, som i et koordinatsystem udregner og tegner nøjagtige geometriske elementer. Disse tegnes gennem formlernes beregning af præcise punktværdier og sammenbinding af disse med linjer og kurver, som tilsammen udgør det endelige grafiske udtryk. 

En væsentlig egenskab ved vektorfiler, er, at de i modsætning til rasterfiler ikke skal forvalte millioner af små pixels, men i stedet blot huske på relativt få, vigtige koordinatpunkter i billedet og de linjeligninger, som forbinder dem med hinanden. Pga. af dette optager vektorfilen markant mindre plads end rasterfilen og er følgelig nemmere at overføre, flytte rundt på og arbejde med. 

Det, at billedet gentegnes, hver gang det ændres eller forstørres, gør, at det kan opdeles i individuelle komponenter, som efter behov kan adskilles, arrangeres og farves med ét eller ganske få klik. En grafiker kan give dem en hvilken som helst størrelse, de kan løbende tilegnes enhver ønsket Pantonefarveværdi, og med deres mere simple opbygning er de i sidste ende nemmere at påføre tekstilet. En vektorfil er således mere alsidig og nemmere at arbejde med end en rasterfil. Hvad den mangler i fotorealisme, har den i medgørlighed, og i en branche, hvor presserende deadlines er reglen mere end undtagelsen, kan vigtigheden af fleksibel og hurtig billedredigering ikke overdrives.

Raster og vektor demonstartion

Identificér dit billedes filtype

Hvilken type er billedet, du overvejer at bruge som kilde til dit logo? Det kan du finde ud af ved at se på filendelserne eller ved at forstørre billedet og se, hvordan kvaliteten påvirkes. Forværres den, er det med stor sandsynlighed et rasterbillede.

De mest gængse rasterfiltyper har filendelserne .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff, .tif og .psd (Photoshop), mens de mest gængse vektorfiltyper har filendelserne .eps, .ai, .cdr, .svg, og .wmf/emf.

JPG

JPG (eller JPEG) er et rasterbillede, der ofte bruges til fotografier på nettet. JPG’er kan optimeres, når du gemmer dem fra Photoshop, for at finde den perfekte balance mellem lille filstørrelse og høj kvalitet. På nettet ønsker du, at dine billedfiler skal være så små som de kan, så dit websted indlæses hurtigt, men stort nok til at stadig fremstå skarpt og ikke pixelleret. En JPG har ikke en gennemsigtig baggrund, så de er altid i form af et rektangel eller firkant med en solid baggrund.

PNG

PNG er en anden rasterbilledtype. Generelt er den største forskel at forstå mellem en PNG og JPG, at en PNG kan have en gennemsigtig baggrund, og generelt er større og højere kvalitet. Derfor er en PNG ideel til at gemme logofiler til websteder, nemlig fordi de kan placeres over en farvet baggrund.

GIF

En GIF er en anden rasterbilledtype. En GIF er dannet af op til 256 farver fra RBG-farverummet. Jo færre farver og nuancer der er indeholdt i et billede, jo mindre er filstørrelsen. Derfor er en GIF ideel til billeder, der bruger kun nogle få faste farver og ikke har gradueringer eller naturlige nuancer. Du ønsker ikke at bruge en GIF til et fotografi.

EPS

En EPS-fil er en vektorfil med en grafik, tekst eller illustration. Fordi det er vektor, kan det nemt ændres i størrelse til enhver størrelse. En EPS-fil kan åbnes og redigeres igen

AI

En AI-fil er en proprietær vektorfiltype oprettet af Adobe, der kun kan oprettes eller redigeres med Adobe Illustrator. Det bruges mest til oprettelse af logoer, illustrationer og printlayouts.

PDF

PDF-filer kan indeholde en række indhold udover flad tekst og grafik, heriblandt interaktive elementer som annotationer form-felter. PDF filer kan indeholde både raster filer og vektor filer.

Opsummering

Begge filer har deres klare styrker. Raster er det foretrukne format til realistiske og farverige billedgengivelser, mens vektor er de formålstjenlige og stiliserede dubletters domæne. Raster anvendes til fotografier og er det klart mest brugte billedformat på nettet, mens vektor i vid udstrækning anvendes til logo- og ikondesign i markedsføringsøjemed. Raster er mondæn, men besværlig, vektor er spartansk, men imødekommende. I tekstiltrykindustrien foretrækker grafikere valgmulighed nummer to, hvorfor vi hos Jet Sport vælger udelukkende at lade vektorfiler stå til grund for vores logoer. Det ved vi giver den korteste produktionstid, de billigste logoer og de gladeste kunder.