Hvordan OEKO-TEX® hjælper din virksomhed

Motivationen for virksomheder i tøjbranchen til at gøre sine CSR-tiltag til uangribelige PR-mesterstykker burde være til at tage og føle på: Mellem halvdelen og tre fjerdedele af forbrugere mener, at virksomheder i tøjbranchen ikke i tilstrækkelig grad synliggør deres bæredygtighedstiltag. Mere end 50% er villige til at betale merpris for bæredygtige og miljøvenlige produkter, og halvdelen af disse ville potentielt betale op til en fjerdedel mere end originalprisen. Mange forbrugere fravælger virksomheder, de betragter som uansvarlige og egoistiske; En tilgang som symmetrisk giver velrenommerede virksomheder en klar konkurrencemæssig fordel.

Flere eksempler på fornuften i at kunne fortælle potentielle kunder, at man som virksomhed tager omverdenens problemer alvorligt kan lægges blot, men budskabet skulle gerne allerede nu stå klart: Enhver virksomheds bundlinje afhjælpes af en gennemtænkt og veludført CSR-strategi. Gode gerninger giver gode marginer. Når så erkendelsen er gjort, at forbrugernes krav om etisk virksomhedsstyrelse skal imødekommes, kan de første skridt på rejsen mod Corporate Knights’ gode nåde og en bred offentlig anerkendelse af, at din virksomhed kerer sig om andet og andre end sit eget velbefindende så tages.

Den første milepæl på den rejse bør være foranstaltningen af, at dine produkter ikke gør skade på hverken kunder, leverandører eller ansatte. Det burde jo ikke være en banebrydende idé, men ubudne eksempler på dens fortsatte bagatellisering kommer stadig for dagens lys fra forretningsverdenens mere fordækte hjørner. Det er dog i det mindste godt for, at andre virksomheder så fortsat har mulighed for at differentiere sig positivt på området. Er dine produkter ufarlige, og kan du kommunikere dette til nuværende og potentielle kunder, vil du have en betydelig konkurrencemæssig fordel.

Hverken forbrugere eller branchefolk kan dog se eller mærke, om et produkt indeholder skadelige stoffer, hvilket nødvendiggør kemisk testning udført af en uafhængig organisation. En STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificering er tøjindustriens garanti for, at dens produkter er beviseligt fri af skadelige kemikalier og tungmetaller. Kun produkter, der møder STANDARD 100 kravene, kan opnå tilladelse til at placere det verificerende mærkat på deres indpakning. Kongstanken bag OEKO-TEX®-ordningen er, at tekstilprodukter, der sælges med OEKO-TEX® STANDARD 100-mærkatet, skal være fremstillet af materialer, som beviseligt er uden skadelig indvirkning på mennesker, og derfor er forbrugerens tillid værdige.

Hvorfor er det nødvendigt at teste?
Du kender nok nødvendigheden af ikke at indtage kemikalier, men har du nogensinde overvejet omfanget og mængden af kemikalier i tøj, fodtøj, indbo og andre varer, som helt eller delvist udgøres af tekstiler? På trods af, at vi er i konstant kontakt med adskillige tekstiltyper, er 40% af os – ifølge en undersøgelse foretaget af OEKO-TEX® – intetanende om, hvordan og med hvilke metoder tekstiler og tøj fremstilles. 4-8.000 individuelle kemikalier i utallige formuleringer bruges i alskens fremstillingsprocesser og ender i enten slutprodukter eller som affaldsrester, som kan gøre alvorlig skade. Nogle kemikalier er så farlige, at de forårsager alvorlige lidelser hos fabriksarbejdere såvel som hos forbrugere.

Visse kemikalier kan ramme ethvert menneske, men især spæd- og småbørn og gamle er sårbare. Kontakt øger risikoen for hudallergi, men de kan muligvis også forbindes med mere alvorlige lidelser for både mennesker og miljø. Skadelige stoffer fundet i tøj eller brugt i dets fremstilling er forbundet med bl.a. nerveskader, lever-, nyre- og lungesygdomme og kræft. Desuden forurener de floder, havvande, vildtliv og hortikultur inden for en vis afstand af fabrikkerne, som gør brug af dem. Miljøet rammes i det hele taget hårdt, da tekstilfarvning er den andenmest vandforurenende fremstillingsaktivitet i verden, og modeindustrien frembringer 20% af verdens spildevand. OEKO-TEX® hjælper fabrikanter og forbrugere til at træffe mere bæredygtige valg ved at teste for kemikalier og tilkendegive, når disses værdier overstiger niveauer, der typisk er skadelige. En uafhængig certificering fra OEKO-TEX® sikrer, at tekstiler er redeligt fremstillede og ufarlige for helbredet. Varemærkater er verificérbare, genkendelige og sporbare, og gør, at du ikke på egen hånd behøver at tjekke validiteten af diverse virksomheders sikkerheds- og miljøpåstande. En mere effektiv metode, hvormed du kan forkynde nuværende såvel som potentielle kunder din virksomheds ansvarlighed er svær at finde.

Hvad er OEKO-TEX®?
OEKO-TEX®, hvis fulde navn er OEKO-TEX International – Association for the Assessment of Environmentally Friendly Textiles, er en non-profit forening med hovedsæde i Zürich. Den består af 18 uafhængige institutter i Europa og Japan, som kontinuerligt udvikler testmetoder og sætter værdigrænser for kemikalier brugt i tekstil- og læderindustrien. Danske DTI (Teknologisk Institut) er blandt disse 18 institutter og står for testning af alle danske tekstilprodukter, som stræber mod at opnå en OEKO-TEX®-certificering. DTI har i alt 71 laboratorier og over 1.100 ansatte, som kan stilles til rådighed for virksomheder, der ønsker forskning eller projekter afprøvet i praksis. Instituttet har en årlig omsætning på knap 1 milliard kroner, er repræsenteret i næsten alle industrier og samarbejder med over 10.000 kunder om året.

OEKO-TEX® har som erklæret mål at beskytte forbrugere, inspirere til innovation og skabe tillid til tekstiler og lædervarer. For at opnå en OEKO-TEX® STANDARD 100 certificering skal et produkt bl.a. være sikret mod:

 • Kemiske restprodukter med mulig syre/basevirkning på huden.
 • Pesticider og affedningsmidler.
 • Pentachlorphenol, tetrachlorphenol, ortophenylphenol, tributyltin, triphenyltin og dibutyltin.
 • Tungmetaller såsom chrom, kobolt, nikkel, kobber, kadmium, antimon, arsenik, bly og kviksølv.
 • Udvalgte farver, som ikke bør bruges, da de er kendte eller mistænkte for at være kræft- eller allergifremkaldende.
 • Ftalater.
 • Asbestfibre.
 • Farvefrigivelse under kontakt med vand, sved, spyt eller fysisk kontakt.
 • Fordampning af flygtige organiske forbindelser (VOC).
 • Afgivelse af særligt identificerede lugte.

OEKO-TEX® tilpasser løbende kravene for at være på højde med den nyeste viden og seneste videnskabelige opdagelser vedrørende skadelige kemikalier og tekstilfremstilling. Et tekstilprodukt vil kun kunne certificeres, hvis alle dets komponenter imødekommer disse krav. OEKO-TEX®-kravene er generelt mere strikse end den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvad er OEKO-TEX® ikke?
Modsat, hvad foreningens navn antyder, er OEKO-TEX® ikke et økomærkat. Det er ikke en certificering af, at et produkt er miljøvenligt. I dagene, da OEKO-TEX® blev grundlagt (1992), var den gængse antagelse, at var et produkt ufarligt for mennesker, var det nok også ufarligt for miljøet. På den baggrund fandt folkene bag foreningen det ikke problematisk at navngive den ‘OEKO-TEX’, selvom testene og kravene altid kun var møntet på at beskytte mennesker. Siden da er vores kollektive bevidsthed om miljøet løftet betragteligt, og dataindsamling har påvist, at tekstilindustrien er én af de mest miljøskadelige brancher i verden.

Et OEKO-TEX®-certificeret produkt er ufarligt for mennesker, men ikke – ved vi nu – nødvendigvis for miljøet. Et bomuldsprodukt kan eksempelvis godt certificeres af OEKO-TEX®, selvom:

 • Bomuldstekstiler er ansvarlige for 15-20% af global pesticidebrug.
 • Konventionel (ikke-økologisk) bomuld hovedsageligt udgøres af GMO, som forstyrrer biodiversiteten.
 • Konventionel bomuld er den mest vandintensive fiber i verden.
 • Mange produkter fremstillet af konventionel bomuld bortskaffes stadig ved at blive kastet i floder og grundvand i mange tekstilfremstillende lande.

Nej, den hellige grav er ikke nødvendigvis velforvaret, fordi dine produkter er OEKO-TEX®-certificerede. Men når vi holder foreningens menneskebeskyttende krav i hu, er dens certificering et kæmpe skridt i den rigtige retning og noget, der differentierer din virksomhed fra mange andre. OEKO-TEX® vil ikke holde pesticiderne fra markerne, men vil holde tungmetallerne fra huden. Og det er værd at gøre en ekstra indsats for. Ikke sandt?

Tak, fordi du læste med.

Del på facebook
Del på linkedin
Del på email