Fortrolighedspolitik vedrørende personoplysninger og privatlivsrettigheder

Persondataforordningen/GDPR

Jet Sports persondatapolitik

 • Generelt
 1. Følgende er en beskrivelse af Jet Sports persondatapolitik i henhold til GDPR. Denne beskriver, hvordan Jet Sport modtager og behandler personlige data om dig.
 2. Politiken omhandler alle persondata, som er indsamlet via vores webshop, hjemmeside eller på anden måde afgivet til os.
 3. Jet Sport er en B2B forhandler, hvorfor vi i flere situationer optræder både som dataansvarlig (i forhold til oplysninger om kunder og disses ansatte) og som databehandler (af personoplysninger af vores kunders slutkunder, som modtages af samarbejdspartnere/kunder).
 4. Følgende beskrivelse er gældende både i situationer, hvor vi er dataansvarlig og databehandler.
 • Dataindsamling
 1. Vi indsamler data, når vi får nye kunder, potentielle kunder, leverandører samt i forbindelse med samhandel med vores samarbejdspartnere, leverandører, andre virksomheder og kunder.
 2. Vi indsamler data gennem vores samarbejdspartnere. Når disse foretager bestilling hos os, indhenter vi data om bestilleren (herunder bl.a. navn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter der bestilles, IP-adresse m.m.). Derudover modtager vi oplysninger om tredjepart, eksempelvis bestillerens slutkunde. Her indsamles også personlige oplysninger om denne tredjepart (herunder tøjstørrelse, navn, e-mailadresse, telefonnumre m.m.)
 3. Indsamler vi data om tredjepart, overholder vi altid databehandlerens regler for beskyttelse af persondata.
 4. Alle oplysninger, som indsamles hos os, indsamles af mindst én af følgende to årsager:
  1. Data indsamles for at kunne yde den ønskede og med kunden aftalte service.
  2. Data indsamles for at kunne leve op til gældende lovgivning og regler, herunder bl.a. bogføringsloven og regnskabsloven.
 • Videregivelse af oplysninger
 1. Som naturlig led i vores forretning vil der med samarbejdspartnere ske udveksling af personoplysninger. Der vil blive videregivet personoplysninger til øvrige databehandlere i forbindelse med drift af vores IT-systemer, hosting af vores webshop, ved anvendelse af ekstern fragtmand samt ved anden samhandel/interaktion med samarbejdspartnere, hvor dette findes nødvendigt for at overholde lovgivning eller for at yde den ønskede service.
 2. Oplysninger videregives kun i tilfælde, hvor det er nødvendigt i forhold til ovenstående.
 • Opbevaring og sletning af data
 1. Alle persondataoplysninger gemmes hos os/vores databehandlere i fem år efter seneste ordreafgivelse/kommunikation. Herefter slettes eller anonymiseres det.
 2. Kun medarbejdere med behov herfor for at udføre deres arbejde har adgang til de opbevarede data.
 • Dine rettigheder
 1. Ved spørgsmål til persondatapolitik eller andet vedrørende persondata bedes henvendelse ske til én af følgende e-mailadresser: post@jetsport.dk, statement@jetsport.dk.
 2. Indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondataoplysninger vi opbevarer om dig.
 3. Kopi: Du har ret til at få udleveret persondataoplysninger, vi opbevarer om dig.
 4. Berigtigelse: Du har ret til at få rettet oplysninger, vi opbevarer om dig, hvis disse skulle være ukorrekte.
 5. Sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger, vi opbevarer om dig.
 6. Begrænsning: Du har ret til at begrænse os til kun at opbevare data om dig og altså ikke videregive disse til tredjemand. Vær opmærksom på, at dette dog kan begrænse mulighederne for samhandel med os.
 7. Indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse omkring vores behandling og opbevaring af data om dig.
 8. Dataportabilitet: Du har ret til at få udleveret data om dig i en læselig og struktureret beskrivelse.
 9. Klage: Du har ret til at klage over vores opbevaring, behandling eller andet omkring dine persondataoplysninger. Klage kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K. dt@datatilsynet.dk. Tlf. 33 19 32 00.
 • Sikkerhed
 1. Vi har i samarbejde med vores databehandlere og IT- og softwareleverandører indført tilpassede tekniske, organisatoriske og indretningsmæssige løsninger og sikkerhedsforanstaltninger. Disse betyder, at persondata ikke opbevares eller behandles på anden måde end gældende lovgivning og regler foreskriver, og at disse oplysninger ikke kan misbruges eller komme til uvedkommendes kendskab. Ved spørgsmål eller andet vedrørende persondata hos Jet Sport bedes du kontakte:

           Jet Sport
           Blytækkervej
           8800 Viborg
           86 61 12 55
           post@jetsport.dk

           Læs mere om databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside.